aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ui/qt/wireshark_sv.ts
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'ui/qt/wireshark_sv.ts')
-rw-r--r--ui/qt/wireshark_sv.ts223
1 files changed, 147 insertions, 76 deletions
diff --git a/ui/qt/wireshark_sv.ts b/ui/qt/wireshark_sv.ts
index 6eacf25b1c..9a3ccc8e66 100644
--- a/ui/qt/wireshark_sv.ts
+++ b/ui/qt/wireshark_sv.ts
@@ -1605,10 +1605,6 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<translation>Färgläggningsregler %1</translation>
</message>
<message>
- <source>Copy from</source>
- <translation type="vanished">Kopiera ifrån</translation>
- </message>
- <message>
<source>Copy coloring rules from another profile.</source>
<translation>Kopiera färgläggningsregler från en annan profil.</translation>
</message>
@@ -1963,12 +1959,9 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<translation>Hantera sparade bokmärken.</translation>
</message>
<message>
- <source>Clear display filter</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
- </message>
- <message>
- <source>Apply this filter string to the display.</source>
- <translation>Använd denna filtersträng på det visade.</translation>
+ <source>Apply display filter</source>
+ <oldsource>Apply this filter string to the display.</oldsource>
+ <translation type="unfinished">Använd denna filtersträng på det visade.</translation>
</message>
<message>
<source>Apply a display filter %1 &lt;%2/&gt;</source>
@@ -1979,6 +1972,10 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<translation>Skriv in ett visningsfilter %1</translation>
</message>
<message>
+ <source>Clear display filter</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Apply a read filter %1</source>
<translation>Använd ett läsningsfilter %1</translation>
</message>
@@ -2147,6 +2144,10 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<translation>Sök:</translation>
</message>
<message>
+ <source>in</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Enable All</source>
<translation>Aktivera allt</translation>
</message>
@@ -2174,6 +2175,18 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<source>Only Description</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
+ <message>
+ <source>any protocol</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>non-heuristic protocols</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>heuristic protocols</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
</context>
<context>
<name>EnabledProtocolsModel</name>
@@ -2226,6 +2239,53 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
</message>
</context>
<context>
+ <name>EthernetAddressModel</name>
+ <message>
+ <source>Type</source>
+ <translation type="unfinished">Typ</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Mac Address</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Name</source>
+ <translation type="unfinished">Namn</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>All entries</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>IPv4 Hosts</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>IPv4 Hash Table</source>
+ <translation type="unfinished">IPv4-hashtabell</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>IPv6 Hosts</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>IPv6 Hash Table</source>
+ <translation type="unfinished">IPv6-hashtabell</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Ethernet Addresses</source>
+ <translation type="unfinished">Ethernet-adresser</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Ethernet Manufacturers</source>
+ <translation type="unfinished">Ethernet-tillverkare</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Ethernet Well-Known Addresses</source>
+ <translation type="unfinished">Välkända Ethernet-adresser</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
<name>ExpertInfoDialog</name>
<message>
<source>Dialog</source>
@@ -3641,10 +3701,6 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<translation>Kopiera</translation>
</message>
<message>
- <source>Copy from</source>
- <translation type="vanished">Kopiera ifrån</translation>
- </message>
- <message>
<source>Copy graphs from another profile.</source>
<translation>Kopiera grafer från en annan profil.</translation>
</message>
@@ -5800,6 +5856,10 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<translation> %1 ignorerade: %2 (%3 %)</translation>
</message>
<message>
+ <source> %1 Comments: %2</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
<source> %1 Load time: %2:%3.%4</source>
<translation> %1 inläsningstid: %2.%3.%4</translation>
</message>
@@ -6234,18 +6294,6 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<translation>Som filter</translation>
</message>
<message>
- <source>&amp;Selected</source>
- <translation type="vanished">&amp;Vald</translation>
- </message>
- <message>
- <source>&amp;Not Selected</source>
- <translation type="vanished">&amp;Ej vald</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Not Selected</source>
- <translation type="vanished">Ej vald</translation>
- </message>
- <message>
<source>Close this capture file</source>
<translation>Stäng denna fångstfil</translation>
</message>
@@ -6991,38 +7039,6 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<translation>Alla synliga valda trädobjekt</translation>
</message>
<message>
- <source>…&amp;and Selected</source>
- <translation type="vanished">… &amp;och valda</translation>
- </message>
- <message>
- <source>…and Selected</source>
- <translation type="vanished">… och valda</translation>
- </message>
- <message>
- <source>…&amp;or Selected</source>
- <translation type="vanished">… &amp;eller valda</translation>
- </message>
- <message>
- <source>…or Selected</source>
- <translation type="vanished">… eller valda</translation>
- </message>
- <message>
- <source>…a&amp;nd not Selected</source>
- <translation type="vanished">… o&amp;ch inte valda</translation>
- </message>
- <message>
- <source>…and not Selected</source>
- <translation type="vanished">… och inte valda</translation>
- </message>
- <message>
- <source>…o&amp;r not Selected</source>
- <translation type="vanished">… e&amp;ller inte valda</translation>
- </message>
- <message>
- <source>…or not Selected</source>
- <translation type="vanished">… eller inte valda</translation>
- </message>
- <message>
<source>Display Filter &amp;Macros…</source>
<translation>Visningsfilter&amp;makron …</translation>
</message>
@@ -8321,6 +8337,10 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<translation>Sammanfattning som text</translation>
</message>
<message>
+ <source>Decode As</source>
+ <translation type="unfinished">Avkoda som</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Frame %1: %2
</source>
@@ -8469,6 +8489,41 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
</message>
</context>
<context>
+ <name>PortsModel</name>
+ <message>
+ <source>All entries</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>tcp</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>udp</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>sctp</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>dccp</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Name</source>
+ <translation type="unfinished">Namn</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Port</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Type</source>
+ <translation type="unfinished">Typ</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
<name>PreferenceEditorFrame</name>
<message>
<source>Frame</source>
@@ -9542,6 +9597,26 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<translation>Dialog</translation>
</message>
<message>
+ <source>Hosts</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Search for entry (min 3 characters)</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Ports</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Search for port or name</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Capture File Comments</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Comment</source>
<translation>Kommentar</translation>
</message>
@@ -9632,7 +9707,7 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
</message>
<message>
<source>Show</source>
- <translation>Visa</translation>
+ <translation type="vanished">Visa</translation>
</message>
<message>
<source># Resolved addresses found in %1</source>
@@ -9650,7 +9725,7 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<source># Hosts
#
# </source>
- <translation># Värdar
+ <translation type="vanished"># Värdar
#
#</translation>
</message>
@@ -9658,7 +9733,7 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<source># IPv4 Hash Table
#
# </source>
- <translation># IPv4-hashtabell
+ <translation type="vanished"># IPv4-hashtabell
#
#</translation>
</message>
@@ -9666,7 +9741,7 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<source>
</source>
- <translation>
+ <translation type="vanished">
</translation>
</message>
@@ -9674,7 +9749,7 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<source># IPv6 Hash Table
#
# </source>
- <translation># IPv6-hashtabell
+ <translation type="vanished"># IPv6-hashtabell
#
#</translation>
</message>
@@ -9682,7 +9757,7 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<source># Services
#
# </source>
- <translation># Tjänster
+ <translation type="vanished"># Tjänster
#
#</translation>
</message>
@@ -9690,7 +9765,7 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<source># Ethernet addresses
#
# </source>
- <translation># Ethernet-adresser
+ <translation type="vanished"># Ethernet-adresser
#
#</translation>
</message>
@@ -9698,7 +9773,7 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<source># Ethernet manufacturers
#
# </source>
- <translation># Ethernet-tillverkare
+ <translation type="vanished"># Ethernet-tillverkare
#
#</translation>
</message>
@@ -9706,7 +9781,7 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<source># Well known Ethernet addresses
#
# </source>
- <translation># Välkända Ethernet-adresser
+ <translation type="vanished"># Välkända Ethernet-adresser
#
#</translation>
</message>
@@ -10225,6 +10300,10 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<translation>Kan endast spara ljud med 8000 Hz klockhastighet</translation>
</message>
<message>
+ <source>Can save audio with PCM u-law or A-law encoding only</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Save forward stream CSV</source>
<translation>Spara framåtströms-CSV</translation>
</message>
@@ -10362,7 +10441,7 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+ <translation type="vanished">&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Jitter Buffer:</source>
@@ -12944,14 +13023,6 @@ Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid he
<translation>Okänd användaråtkomlig tabell</translation>
</message>
<message>
- <source>Copy from</source>
- <translation type="vanished">Kopiera ifrån</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Copy entries from another profile.</source>
- <translation type="vanished">Kopiera poster från en annan profil.</translation>
- </message>
- <message>
<source>Open </source>
<translation>Öppna </translation>
</message>