aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ui/qt/wireshark_sv.ts
diff options
context:
space:
mode:
authorGerald Combs <gerald@wireshark.org>2019-06-16 08:22:42 +0000
committerGerald Combs <gerald@wireshark.org>2019-06-16 08:22:46 +0000
commitab69c87799b1ef1263d650103747baa12578bcb4 (patch)
treeeac6b75cd57f91db516fffd43a8b20b6e9ccf392 /ui/qt/wireshark_sv.ts
parent142e024e1f020dae8743276b00eb407447285eb7 (diff)
[Automatic update for 2019-06-16]
Update manuf, services enterprise numbers, translations, and other items. Change-Id: I177c366e318b730c2db1f0f2e0d4f7c04eef97d6 Reviewed-on: https://code.wireshark.org/review/33616 Reviewed-by: Gerald Combs <gerald@wireshark.org>
Diffstat (limited to 'ui/qt/wireshark_sv.ts')
-rw-r--r--ui/qt/wireshark_sv.ts145
1 files changed, 116 insertions, 29 deletions
diff --git a/ui/qt/wireshark_sv.ts b/ui/qt/wireshark_sv.ts
index 897a4c3bf6..89f4a34d8e 100644
--- a/ui/qt/wireshark_sv.ts
+++ b/ui/qt/wireshark_sv.ts
@@ -1312,32 +1312,33 @@
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Instead of using a single capture file, multiple files will be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The generated file names will contain an incrementing number and the start time of the capture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NOTE: If enabled, at least one of the new-file criteria MUST be selected.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Istället för att använda en enda fångstfil kommer flera filer skapas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De genererade filnamnen kommer innehålla ett ökande nummer och starttidpunkten för fångsten.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OBS: om aktiverat MÅSTE åtminstone av kriterierna för ny fil väljas.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Create a new file automatically…</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Skapa en ny fil automatiskt …</translation>
</message>
<message>
<source>after</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>efter</translation>
</message>
<message>
<source>Switch to the next file after the file size exceeds the specified file size.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Byt till nästa fil efter att filstorleken överskrider den angivna filstorleken.</translation>
</message>
<message>
<source>Switch to the next file when the time capturing to the current file exceeds the specified time.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Byt till nästa fil när tiden under vilken fångsten gjorts till den nuvarande filen överskrider den angivna tiden.</translation>
</message>
<message>
<source>when time is a multiple of</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>när tiden är en multipel av</translation>
</message>
<message>
<source>Switch to the next file when the (wall clock) time is an even multiple of the specified interval.
For example, use 1 hour to have a new file created every hour on the hour.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Byt till nästa fil när (väggklocks)tiden är en jämn multipel av det angivna intervallet
+Till exempel, använd 1 timma för att en ny fil skall skapas varje timma vid hel timma.</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;After capturing has switched to the next file and the given number of files has exceeded, the oldest file will be removed.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
@@ -2116,39 +2117,39 @@ For example, use 1 hour to have a new file created every hour on the hour.</sour
<name>EndpointDialog</name>
<message>
<source>Map</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Karta</translation>
</message>
<message>
<source>Draw IPv4 or IPv6 endpoints on a map.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Rita IPv4- och IPv6-ändpunkter på en karta</translation>
</message>
<message>
<source>Open in browser</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Öppna i en webbläsare</translation>
</message>
<message>
<source>Save As</source>
- <translation type="unfinished">Spara som</translation>
+ <translation>Spara som</translation>
</message>
<message>
<source>Map file error</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Kartfilsfel</translation>
</message>
<message>
<source>No endpoints available to map</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Inga ändpunkter tillgängliga att kartlägga</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to create temporary file</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Kan inte skapa en temporärfil</translation>
</message>
<message>
<source>Save Endpoints Map</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Spara ändpunktskarta</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to save map file %1.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Misslyckades att spara kartfilen %1.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -3008,6 +3009,10 @@ For example, use 1 hour to have a new file created every hour on the hour.</sour
<translation>Färger:</translation>
</message>
<message>
+ <source>Solid</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Sample ignored packet text</source>
<translation>Exempel på text för ignorerat paket</translation>
</message>
@@ -3024,12 +3029,13 @@ For example, use 1 hour to have a new file created every hour on the hour.</sour
<translation>Stil:</translation>
</message>
<message>
- <source>Default</source>
- <translation>Standard</translation>
+ <source>System Default</source>
+ <oldsource>Default</oldsource>
+ <translation type="unfinished">Standard</translation>
</message>
<message>
<source>Flat</source>
- <translation>Flat</translation>
+ <translation type="vanished">Flat</translation>
</message>
<message>
<source>Gradient</source>
@@ -3643,6 +3649,10 @@ For example, use 1 hour to have a new file created every hour on the hour.</sour
<source>Save Graph As</source>
<translation>Spara grafen som</translation>
</message>
+ <message>
+ <source>5 ms</source>
+ <translation type="unfinished">100 ms {5 ?}</translation>
+ </message>
</context>
<context>
<name>Iax2AnalysisDialog</name>
@@ -8208,35 +8218,35 @@ For example, use 1 hour to have a new file created every hour on the hour.</sour
</message>
<message>
<source>Align Left</source>
- <translation>Vänsterjustera</translation>
+ <translation type="vanished">Vänsterjustera</translation>
</message>
<message>
<source>Align Center</source>
- <translation>Centrera</translation>
+ <translation type="vanished">Centrera</translation>
</message>
<message>
<source>Align Right</source>
- <translation>Högerjustera</translation>
+ <translation type="vanished">Högerjustera</translation>
</message>
<message>
<source>Column Preferences</source>
- <translation>Kolumninställningar</translation>
+ <translation type="vanished">Kolumninställningar</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Column</source>
- <translation>Redigera kolumnen</translation>
+ <translation type="vanished">Redigera kolumnen</translation>
</message>
<message>
<source>Resize To Contents</source>
- <translation>Ändra storlek till innehåll</translation>
+ <translation type="vanished">Ändra storlek till innehåll</translation>
</message>
<message>
<source>Resolve Names</source>
- <translation>Slå upp namn</translation>
+ <translation type="vanished">Slå upp namn</translation>
</message>
<message>
<source>Remove This Column</source>
- <translation>Ta bort denna kolumn</translation>
+ <translation type="vanished">Ta bort denna kolumn</translation>
</message>
<message>
<source>Frame %1: %2
@@ -8252,6 +8262,53 @@ For example, use 1 hour to have a new file created every hour on the hour.</sour
</message>
</context>
<context>
+ <name>PacketListHeader</name>
+ <message>
+ <source>Align Left</source>
+ <translation type="unfinished">Vänsterjustera</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Align Center</source>
+ <translation type="unfinished">Centrera</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Align Right</source>
+ <translation type="unfinished">Högerjustera</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Column Preferences</source>
+ <translation type="unfinished">Kolumninställningar</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Edit Column</source>
+ <translation type="unfinished">Redigera kolumnen</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Resize to Contents</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Resize Column to Width</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Resolve Names</source>
+ <translation type="unfinished">Slå upp namn</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Remove this Column</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Column %1</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Width:</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
<name>PacketListModel</name>
<message>
<source>Dissecting</source>
@@ -8497,7 +8554,7 @@ For example, use 1 hour to have a new file created every hour on the hour.</sour
</message>
<message>
<source>(deleted)</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>(borttagen)</translation>
</message>
<message>
<source>Created from default settings</source>
@@ -12824,7 +12881,37 @@ a:hover {
&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;
+&lt;style&gt;
+a:link {
+ color: palette(text);;
+ text-decoration: none;
+}
+a:hover {
+ color: palette(text);
+ text-decoration: underline;
+}
+&lt;/style&gt;
+&lt;/head&gt;
+&lt;body&gt;
+
+&lt;table&gt;&lt;tr&gt;
+&lt;th&gt;&lt;a href=&quot;https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/&quot;&gt;Användaruide&lt;/a&gt;&lt;/th&gt;
+
+&lt;td style=&quot;padding-left: 8px; padding-right: 8px;&quot;&gt;·&lt;/td&gt;
+
+&lt;th&gt;&lt;a href=&quot;https://wiki.wireshark.org/&quot;&gt;Wiki&lt;/a&gt;&lt;/th&gt;
+
+&lt;td style=&quot;padding-left: 8px; padding-right: 8px;&quot;&gt;·&lt;/td&gt;
+
+&lt;th&gt;&lt;a href=&quot;https://ask.wireshark.org/&quot;&gt;Frågor och svar&lt;/a&gt;&lt;/th&gt;
+
+&lt;td style=&quot;padding-left: 8px; padding-right: 8px;&quot;&gt;·&lt;/td&gt;
+
+&lt;th&gt;&lt;a href=&quot;https://www.wireshark.org/lists/&quot;&gt;Sändlistor&lt;/a&gt;&lt;/th&gt;
+
+&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
+&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Show in Finder</source>